danh bai cach te

Nỗi lo khi 'bạn gái AI' xuất hiện tràn ngập trên chợ Chatbot GPT
Công nghệ   |   02/02/2024
Nỗi lo khi 'bạn gái AI' xuất hiện tràn ngập trên chợ Chatbot GPT

Hiện nay có rất nhiều sản phẩm “bạn gái AI” được tạo ra trên nền tảng GPT Store. Tuy nhiên, hoạt động này chưa được OpenAI cho phép và có nguy cơ tác động tiêu cực.

danh bai cach te Sơ đồ trang web