luật poker

Tag: tích Tàu

Cải lương Việt nhưng kể tích Tàu

Gần đây các đoàn cải lương xã hội hóa hoạt động khá rầm rộ với nhiều suất diễn. Tuy nhiên không ít các tuồng lấy tích Tàu chiếm đa số, gần như không có tuồng sử Việt hoặc các vở tâm lý xã hội.

luật poker Sơ đồ trang web