bdkq trực tuyến

Tag: Chợ Tết Công đoàn năm 2024

Chuỗi ưu đãi độc quyền tại ‘Chợ Tết Công đoàn năm 2024’ trên Shopee

Shopee đồng hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai "Chợ Tết Công đoàn năm 2024” nhằm giúp đơn giản hóa hành trình sắm Tết, góp phần phổ biến mô hình mua sắm trực tuyến và thanh toán không tiền mặt đến đông đảo người lao động.

bdkq trực tuyến Sơ đồ trang web