ti le bong da so

Tag: cao điểm kiểm soát

Tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý tăng 40% trong 4 ngày cao điểm kiểm soát

Trong 4 ngày cao điểm kiểm soát vừa qua, cảnh sát giao thông đã xử lý 9.098 lái xe có nồng độ cồn trên cả nước, tăng hơn 40% so với cùng thời gian liền kề trước đó.

ti le bong da so Sơ đồ trang web